DOTACE 2018

V roce 2018 byla naše organizace podpořena ze strany Pardubického kraje dotačními prostředky ve výši 10.000 Kč. Náš projekt s názvem "B1: PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI MLÁDEŽNICKÝCH ODDÍLŮ KOPANĚ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL KUNČINA, Z.S." byl řádně realizován a dotační prostředky byly využity na úhradu nákladů na dopravu oddílů mládeže. Děkujeme za Vaši podporu, moc si jí ceníme.  

 

V roce 2018 byla naše tělovýchovná jednota úspěšná s žádostí o dotace v rámci programu MŮJ KLUB, který byl vyhlášen MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR. Podpora ve výši  72.000 Kč na náš projekt s názvem "PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI MLÁDEŽE ORGANIZOVANÉ TĚLOVÝCHOVNOU JEDNOTOU SOKOL KUNČINA, Z.S." byl řádně realizován a dotační prostředky byly využity na úhradu nákladů spojených s oddíly mládeže. Děkujeme za podporu.